Cvjećara Aralia svojim potrošačima pruža uslugu besplatne dostave cvijeća za područje Prijedora, za aranžmane poručene lično, telefon, putem kontakt forme ili fejsbuk stranice. Isporuke vršimo od 08:00 do 21:00.

NAJPOUZDANIJA ISPORUKA CVIJEĆA:

Cvjećara “Aralia” će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vrijeme isporuke. Cvjećara “Aralia” zadržava pravo da cvijeće može isporučiti do 30 min. prije i do 30 min. poslije željenog vremena naručioca.

 

DOSTAVA CVIJEĆA NA KUĆNU ADRESU I IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvjećara ,,Aralia” će naručeni cvijetni aranžman dostaviti na adresu primaoca. Naručilac cvijeća može biti i primalac ako cvijeće naručuje za sebe. Ukoliko osoba kojoj treba uručiti cvijeće nije dostupna ( nije kod kuće na primer) u naznačeno vrijeme, cvijetni aranžman može primiti bilo koja druga osoba na adresi primaoca (naravno ukoliko to želi ućiniti). Kada isporuči cvijeće, cvjećara “Aralia” će naručioca telefonom obavijestiti o izvršenoj dostavi, te u vrijeme naznačeno za dostavu naručilac mora biti telefonski dostupan da bi se moglo stupiti u kontakt u slučaju iznenadnih komplikacija tokom dostave. Ukoliko naručilac želi isporuku cvijeća institucijama kao što su bolnica, kancelarija, škola, hotel itd. mora dati dodatne podatke – tačan naziv ustanove, adresa ustanove, telefon, broj sobe, sprat itd.

 

 

IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvjećara ,,Aralia” će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cvijeća, no u dole navedenim

situacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

 

– ako osoba kojoj se cvijeće šalje odbija da primi cvijetni aranžman

 

– ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni

 

– ako primalac nije na navedenoj adresi u vrijeme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica

(sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cvijeće

 

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

 

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cvijeća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

 

Pogledajte naš izbor cvijeća, naručite online i uživajte u brzoj dostavi!

 

Cvjećara „Aralia”